milan-logo

3 istorijska načina na koje čovek dolazi do resursa

Čovek kroz svoju istoriju postojanja do resursa dolazi na tri načina koja se istovremeno mogu kombinovati: Izdržavano lice – osoba kojoj neko drugi obezbeđuje resurse. Hunter-gatherer – prikupljač,…

Product-led growth vs Sales-led growth

Product-led growth je strategija gde je prioritet sama vizija proizvoda i zadovoljstvo krajnjih korisnika. Sales-led growth je strategija zasniva na prioritetu prodaje – i ona utiče na sam…

Maslovljeva piramida korisničkih potreba – korišćenje u razvoju proizvoda

Kasnije cu da elaboriram sad moram da sljakam 🙂

HoF tax, hand of tax – cena delegiranja posla

Recimo da imamo preduzetnika koji sam vodi svoju firmu. Radi prodaju, marketing, izvodi uslugu, radi računovodstvo itd… Posla ima sve više i više. I prihoda. Preduzetnik počinje da…

Product owner at KINTO Join (by Toyota)

Product Owner is a generalist (digital) role, and person performing it needs to have following attributes / abilities: Possession of credibility – created by previous experiences / achievements in…

Google Ads campaings

Google Ads account setup Conversion tracking setup Market research (keywords / competition ) Campaign setup Adgroup and ads setup Monitoring and optimising campaigns with the goal of increasing…

Travelcollab SaaS app

SL Logistics – WordPress – website & email management

sllogisticsinc.com Budget: 1000$ Time to deliver: 15 days Project brief: Simple and light web site for a trucking company. Goal of the web site is to  upgrade professional…

Šta trebate da znate da biste postali Product Owner?

Product Owner treba da zna jasnu razliku između produkta i biznisa i na koji način produkt i njegovi delovi utiču na biznis. Potom treba da poznaje ljude i…

Product ownership, agile, backlog i roadmap za gradonačelnike

Da li su gradonačelnici ustvari Product Owneri svog grada i mogu li koristiti tehnike i alate koje se koriste u Product ownershipu? Naravno da da. Gradonačelnik je Product…

Older posts →