Month: September 2018

Knjiga “Moć navike” – kako je uticala na mene

Jedan od bitnih efekata ove knjige na mene je promena načina ostvarivanja zacrtanih ciljeva – čije neostvarivanje mi stvara umeren nivo stresa. Na primer imam što šta što…