Month: July 2021

Product ownership, agile, backlog i roadmap za gradonačelnike

Da li su gradonačelnici ustvari Product Owneri svog grada i mogu li koristiti tehnike i alate koje se koriste u Product ownershipu? Naravno da da. Gradonačelnik je Product…