Razjasnio sam stavke koje čoveka čine intelektualcem pa bih to da zapišem da ne zaboravim. Ja nisam intelektualac jer kiksam u više stavki ali je svakako bitno da znam te stavke da neko drugi ne bi mogao da me farba :). Evo stavki:

1. Da li čovek razmišlja?

Razmišljanje je drugačije od obavljanja dnevnih rutina. Rutinski rad, kretanje, druženje itd – nije “razmišljanje”. Da li programer koji je naučio principe programiranja i na dnevnom nivou koristi “tu rutinu” da bi programirao sajt kladionice

2. Koji su rezultati koje je čovek postigao svojim razmišljanjem?

Izrečena misao, zapis, rad je rezultat. Rezultati ne moraju uvek biti brojčani, naučni. Umetnici imaju rezultate – zapisane, oslikane. Ako čovek razmišlja ali tu misao ne pretvara u izgovorenu reč, zapis, rad ili kreaciju – kako onda da znamo da je intelektualac?

3. O čemu čovek razmišlja?

Da li su te teme važne za nešto? Da li su relevantne za neku makro ili mikro sferu? Šta ako čovek duboko razmišlja o irelevantnim temama koje ne unapređuju ništa u njegovom životu i životu društva? O ogovaranju u komšiluku, o sportskim rezultatima, o površnim dnevno političkim temama?

4. Način na koji razmišljaju o tim temama.

Da li je način objektivan i sveobuhvatan. Da li je razmišljanje utemeljeno u nečemu – podacima, znanju, iskustvu (osim ako je sfera razmišljanja umetnost pa je tu bitnija mašta koja je takođe vrsta razmišljanja i umeće da se ispolji ta mašta). Šta ako čovek duboko i kvalitetno razmišlja o konretnim/važnim temama ali se njegova saznanja o toj temi zasnivaju na pogrešnim podacima te su njegovi zaključci doneseni na osnovu pogrešnih podataka?

5. Da li su te misli ili rezultati na neki način unapredili nešto, društvo, čovečanstvo?

Da li su rezultati razmišljanja unapredili nešto? Da li su naterali čoveka da se preispita i sebe i društvo sagleda iz drugog ugla? (Hitler je razmišljao. Hitler je uspeo da ostvari rezultate svog razmišljanja – ali da li bi se mogao nazvati intelektualcem?)
Da li je Van Gog bio intelektualac? Mada je bio malo lud rezultati njegovog razmišljanja su na dobar način uticali na svet i umetnost – tako da DA.

6. Bonus stavka – da li je čovek svestan svog neznanja?

Intelektualci su svesni svog neznanja i nije ih sramota da ga priznaju kad su određene teme u pitanju.

Lepo je kada intelektualca prepoznaje sredina i ima kredibilitet, ali to ne čini intelektualca. Jer sredina može biti subjektivna. Otud sredina ne može reći da li je neko intelektualac ili nije.

Najutabaniji put do epiteta intelektualca je putem akademskog usavršavanja. Ipak diploma fakulteta ne čini osobu intelektualcem, jer bi se po tome moglo zaključiti da Elon Musk nije intelektualac ali da pola srpske birokratije bliske trenutnoj vlasti – jesu intelektualci.
Takođe bi se mnogi radnici koje je diploma usko specijalizovala da rade određeni posao morali nazivati intelektualcima – iako nisu sposobni nit voljni da razmišljaju o važnim temama.

Otud su 5 gore stavki jedini reper intelektualca.

Ja sam sad trenutno jako srećan jer sada kao neko ko nije intelektualac mogu da prepoznam intelektualca.