Rej Dalio, menadžer jednog od najvećih hedž fondova na svetu objašnjava jednostavne principe ekonomije koji su ciklični.

Ekonomiju se može vizualizovati kroz tri osnovna elemeneta:

  1. Rast produktivnosti (pogledajte video da bi vam bilo jasnije, znam da ovako zvuči glupavo – šta bre kakav rast produktivnosti!?) 🙂
  2. Ciklus kratkoročnih dugova (isto zvuči kao palamuđenje ali ima smisla)
  3. Ciklus dugoročnih dugova

Ekonomija je skup transakcija između kupaca i prodavaca.

Svaka transakcija se sastoji od kupca i prodavca, gde kupac prodavcu daje novac ili kredit u zamenu za robu, usluge ili finansijska sredstva.

Ako razumemo pojam transakcije razumećemo i pojam ekonomije.

Kredit se troši isto kao i novac. Zbir potrošenog novca i potrošenog kredita u određenom vremenu daje zbir ukupne potrošnje.

Tržište je skup svih kupaca i prodavaca na jednom mestu koji prave transakcije. 

Tržište može biti specijalizovano i za proizvod, gde se izvode i računaju transakcije vezane samo za taj proizvod. Stock market, wheat market, fish market, car market…

Ljudi, organizacije, banke i vlade-države – svi vrše transakcije na gore opisan način i na određenim tržištima.

Najveći kupac i prodavac je vlada koja se sastoji iz dva važna dela:

Central government – vlada(država) koja prikuplja poreze i troši novac.

Centralna banka – čiji je posao da kontroliše količinu novca i kredita u ekonomiji.

Centalna banka kontroliše količinu novca i kredita u ekonomiji kroz dva alata:
1. Manipulišući kamatnim stopama
2. Štampanjem novca