Posao CEO-a je da predviđa budućnost. Budućnost unutar kompanija na osnovu budućnosti izvan kompanije.

1 .Dakle prvo mora da predvidi budućnost izvan kompanije.
2. Potom da predvidi budućnost unutar kompanije i utiče na sledeće segmente: 

  1. KPIjeve kompanije.
  2. One koji te KPIjeve proizvode i okolnosti pod kojima ih proizvode.
  3. Način na koji finansira one koje te KPIjeve proizvode.
  4. Vlasničku strukturu kompanije.
  5. Vrednost kompanije.

Ko ovo zna mož da bude direktor dakle sam tako.

Ispod se nalazi dobar primer lošeg predviđanja budućnosti: