1. Demontiranje bombe.
    Svaki čovek ima tempiranu bombu u stomaku. Bomba će eksplodirati ukoliko je ne razoruža u roku od nekoliko dana. Prvi cilj obrazovanja je da čoveka nauči da rutinski demontira tu bombu.
  2. Interakcija sa ljudima oko sebe.
    Ljudi su socijalna bića, kvalitet veze među ljudima u mnogome utiče i na kvalitet samog života. Drugi cilj obrazovanja je da čoveka nauči da uspostavi kvalitetne veze sa drugim ljudima.
  3. Smisao života.
    Treći cilj obrazovanja je da pomogne čoveku da pronađe smisao života i za života radi ono što ga ispunjava. Čovek se obično može posvetiti trećem cilju ukoliko je kroz obrazovanje naučio da postigne prva dva cilja.