Cohort je bitna stvar. Objasniću je sam sebi na svom primeru pa možda i nekom od vas bude od pomoći.

Cohort predstavlja korisnike koji su se u određenom periodu registrovali na našu aplikaciju Travelcollab. Dakle u Cohortu segmetniramo korisnike po tome u kojem su se periodu priključili aplikaciji. Zašto je to bitno?

Uz pomoć Cohort-a možete analizirati više parametara – “retention rate”, revenue, pageviews itd, pa na osnovu toga možete zaključiti koje vaše UX, marketing i prodajne aktivnosti donose rezultate jer te aktivnosti možete vezati za period kada ste ih implementirali. 

Naša aplikacija je krajem 2016 godine bila bagovita, nedorađena, priključivali su se korisnici koji su verovali u nju i koji su uz puno srčanosti pozivali druge korisnike – njihove kolege da se istoj priključe. 

Da li mislite da ti korisnici trebaju da imaju iste uslove korišćenja aplikacije kao korisnici koji su se priključili krajem 2018 godine kada su ispravljeni brojni bagovi prvenstveno uz pomoć korisnika iz ranijih Cohort-a, i kada su dodate nove funkcionalnosti takođe uz UX savete korisnika iz ranijih Cohort-a.

Ja ne mislim korisnici iz različitih Cohort-a trebaju da imaju iste uslove a tako ne misle ni veći stručnjaci od mene jer je bitno zaštititi early-adoptere i usere i pokazati im zahvalnost.

U našem slučaju Cohort nam pomaže da odredimo cenovnu politiku pretplate.