Prva trojka:

Postoji zabluda da čovek može da živi i po nekoliko decenija. Čovek može da živi tri:

  • tri minuta bez vazduha
  • dana bez vode
  • tri nedelje bez hrane

Tek kad čovek ima slobodan pristup do ova tri elementa sebe može da smatra donekle slobodnim.
Onaj ko vam omogućava pristup ovim resursima ima moć i kontrolu nad vama. U mladosti su to roditelji, u zrelim danima je to obično šef, ukoliko sami sebi ne obezbeđujete ove resurse. 

Druga trojka:

Po rečima Patrika Wilsona, profesora sa MITa, u Americi vojno pravo podrazumeva da se svaki starešina koji svog vojnika pošalje u boj bez oružja šalje na vojni sud zbog toga. Profesor veruje da tako nešto treba da se uvede i u obrazovanje gde će se profesor poslati na sud ukoliko svog studenta pošalje u život bez sledeće tri sposobnosti:

  • sposobnosti da razmišlja i formuliše ideje na osnovu prikupljenog znanja
  • sposobnosti da te misli i ideje izgovori
  • sposobnosti da te misli i ideje zapiše

Ove tri stavke će uticati na kvalitet vaše komunikacije, a način na koji ste u stanju da komunicirate će uticati na to koliko uspeha možete da ostvarite u određenom polju.

Ceo govor profesora imate na ovoj adresi:

 

Treća bonus trojka:

Čovek nije perpetum mobil mašina već mora da prikupi resurse da bio egzistirao. Postoje 3 načina na koji dolazi do resursa:

  1. Hunter-gatherer – skupljač, ljudi koji svojim radom dolaze do resursa. Zaposleni od 9 do 5.
  2. Farmer – ljudi koji svojom kreacijom dolaze do resursa. Preduzetnici
  3. Izdržavano lice – ljudi koji dobijaju resurse od drugih ljudi. Deca, supružnuci koji ne rade.