Radim za jedan cool domaći startup. Trebam da kontaktiram oko 190 kompanija za saradnju. Kada tih 190 kompanija prihvati saradnju, njihovih 7.000.000 korisnika će moći lakše da koriste njihove usluge.

Kad korisnici dođu kod nas u aplikaciju trebaju da se povežu sa svojim kompanijama.

U tom trenutku te kompanije mogu biti u jednom od 4 statusa
Aktivna(prihvatila saradnju)
Aktivna(implementira sw saradnja)
U procesu pregovora(čeka se da se odobri saradnja)
Odbijena(kompanija nije prihvatila saradnju)

Moj posao je bio da napišem poruke koje će korisnik dobiti na pokušaj da se poveže sa kompanijom u zavisnosti od toga u kojem je statusu kompanija.

Napisao sam 3 poruke a onda je došao red na 4. status “Odbijena”. Prvo sam napisao – “Kompanija nije prihvatila da svojim korisnicima omogući lakše korišćenje usluga putem naše aplikacije”.

A onda sam izbrisao i napisao novu poruku:
Menadžment kompanije nije prihvatio da svojim korisnicima omogući lakše korišćenje usluga putem naše aplikacije”.

Sada vam je jasno kako funkcioniše geopolitika velikih sila i zašto određene sile utiču na to da određene vlade padnu.