Istorija društva se poslovno gledano razvijala kroz 2 toka. Hunter-gatherers & farmers. Dakle hunter-gatherers su bili “skupljači” koji su morali da love i skupljaju hranu, dok su farmeri sadili i ubirali hranu.

Farmeri su se tehnološki, društveno i u svakom drugom smislu brže razvijali nego skupljači… Objasni kasnije još.

I danas postoje skupljači i fameri. Skupljači su ljudi koji idu na posao, farmeri su preduzetnici koji grade svoje piramide moći.