Lažu nas da treba da težimo ka SLOBODI.
Samo robovi teže ka slobodi.
Samo čovek koji nema ništa, nikakvu odgovornost je apsolutno slobodan. Da li takvog čoveka smatrate za slobodnog ili za budalu? 
Jer šta je sloboda? Šta je suprotno od slobode? Suprotno od slobode je ODGOVORNOST.
Otud, onaj koji vam govori da hoće da vas napravi slobodnim čovekom u neku ruku govori da hoće da vas napravi budalom.
Slušajte onog koji hoće vas napravi odgovornim čovekom. Jer vam taj čovek kroz odgovornost donosi moć koja može da vam osigura slobodu. 

Mi Srbi smo NASELI NA SLOBODU. Jer sloboda znači ne imati odgovornost, a ne imati odgovornost znači NE IMATI MOĆ.
Pametan čovek teži ka odgovornosti a ne ka slobodi – jer kroz odgovornost ostvaruje slobodu. A kako će da ostvari slobodu ako nema moć? Tako što se nada će neko drugi da mu je omogući?

Ja sam ceo život težio ka slobodi. Ja sam ceo život NEODGOVORAN. Ceo život me se NE TIČE. I onda kukam kad me pogodi nešto što me se tiče a ja sam apsolutno nemoćan da na to utičem jer ceo život gradim poziciju “slobode” a ne “odgovornosti”.

Milan Dunjić – trenutno slobodan da kenja, nemoćan da menja…

P.S. Nijedan čovek koji ima stomak ne može biti apsolutno slobodan. I budala mora da jede.

P.S. 2 Samo sloga Srbina spasava. Sloga i sloboda su takođe dva različita pojma. Ne može čovek uživati svoju punu slobodu i slagati se sa drugima. Sloga znači modifikacija slobode u sinhronizaciji sa okruženjem. 
Otud Srbin treba da teži odgovornosti i slozi. A negde drugde neka teže ka slobodi…