Learned helplesness je društvena pojava gde donekle sposobna jedinka ulazi u okruženje koje je potom nauči da bude nesposobna u određenim sferama (u kojima je do tada možda bila i sposobna). Opširnija definicija se može naći na: https://en.wikipedia.org/wiki/Learned_helplessness

Narodski primer “learned helplesness-a” je priča o konju koji je dugo vezan za ogradu. Posle nekog vremena vlasnik konja ukloni kanap ali konj i dalje stoji pored ograde jer je tako naučio.

U kompanijama se ovaj slučaj može prepoznati kroz mantru: “Ovde se tako oduvek radilo.” Znate ono kad nova osoba dođe u kompaniju i u početku joj budu jasne nelogičnosti i problemi koje te kompanija ima, međutim kad predloži rešenje dobija odgovor: “Ovde se tako oduvek radilo.”. Ukoliko se nova osoba prilagodi starom sistemu rada i pored toga što su joj u početku problemi tog sistema bili jasni, ta osoba podpada pod “heard mentality” kategoriju i ulazi u learned helplesness kategoriju gde posle nekog vremena i sama gubi sposobnost da prepozna probleme koje je ranije prepoznavala.

“Learned helplesness” i “Herd mentality” su dve od najopasnijih mentalnih zamki u koje moderan čovek može da upadne.