Postoje dva najčešća oblika emotivne ucene u vezi-braku.

To su novac i hrana.

Uzmimo za primer najrasprostranjeniju bračnu konstalaciju gde je muž zadužen za novac a žena za hranu. Iako verujem da ova konstalacija zastareva, još uvek je najrasprostranjenija.

Dok su u toku normalni odnosi, muž iz dana u dan donosi novac, ostavlja ženi za njene i potrebe domaćinstva.

Žena iz dana u dan mužu i porodici obezbeđuje hranu.

Recimo da se desila razmirica u vezi. Svađa. 

Najrasprostranjeniji a pritom i najpodliji način da se muž osveti ženi ili da se žena osveti mužu je da napravi emotivnu ucenu na taj način što će “zavrnuti slavinu”. Npr. muž će otići na posao i neće ostaviti ženi novac za potrepštine gde će je naterati da ga zove i pita za novac. 
Ili putem hrane, gde će se muž vratiti sa posla i očekivati hranu, ali će žena čekati da je on zatraži.

Rešenje za ove emotivne ucene je da nađete normalnog partnera koji njima neće pribegavati i da budete sposobni da sami sebi obezbedite novac i hranu bez obzira da li ste muž ili žena 🙂