Nemawashi reč sam uočio u emailu jednog menaŽera. Prvo sam pomislio da bespotrebno pametuje ubacivanjem japanskih reči u mailove na engleskom, međutim kad sam izguglao reč shvatio sam da sam se prevario i da sam naučio jedan nov i jako koristan pojam.

Nemawashi predstavlja “udaranje temelja” nekom konceptu-projektu kroz neformalne razgovore sa partnerima, saradnicima. Na engleskom bi se moglo reći “laying the ground work”. 

Nemawashi predstavlja građenje konsenzusa oko neke ideje, pre nego što se ta ideja formalizuje i uđe u realizaciju.

U Srbiji je poznata poslovna priča o dvojici bivših sportista – drugara koji leže na plaži u Grčkoj i jedu grčki čips. Jedan od njih se zapita zašto u Srbiji ne postoji kvalitetan čips, te su počeli da koncipiraju ideju. Iz te ideje izrodio se Chipsy brend i Marbo kompanija koja je kasnije prodata Pepsicu. Moglo bi se reći da je od tog trenutka ležanja na plaži i otvorenog čavrljanja o ideji, do trenutka formalno koncipiranja ideje i ulaska u realizaciju – trajao Nemawashi između dva partnera. 

Jedan od novih ciljeva mi je da u predstojećem vremenu imam više kvalitetnih Nemawashija… 🙂