Ljudski rod – ovakav kakvog ga poznajemo postoji oko 300.000 godina. 

Tek 2% tog postojanja je dokumentovano – poslednjih 6.000 – 7.000 godina.

Čovekov životni vek sada u proseku iznosi oko 70 godina.

Čovek može da preživi 3 minuta bez vazduha, tri dana bez vode i tri nedelje bez hrane. Što jedan reče – svaka civilizacija se nalazi na samo tri obroka od propasti.

Moć je mogućnost nekog objekta (u ovom slučaju čoveka) da utiče na akcije drugog objekta (čoveka) ili više njih.

Ljudi se po fizičkim svojstvima rađaju uglavnom svi isti i sa istim mogućnostima. Ljudi se ne rađaju sa istim potencijalom za moć. Dete rođeno u bogatoj porodici u Americi i dete rođeno u siromašnoj porodici u Libiji – nemaju isti potencijal za moć i uticaj na društvo.

Kad se ljudska populacija pomeša sa elementom moći, celo društvo i njegovu istoriju možemo posmatrati kao piramide moći koje su sastavljene od ljudi i koje se kreću kroz vreme. Porodica je piramida moći, firma je piramida moći, škola je piramida moći, država je piramida moći. Moć se kanališe sa vrha piramide na dole.

Moć i novac nisu isto. Čovek može da ima novac što ne znači da ima uticaj i moć. Čovek koji nema novac – resurse, teško može da ima uticaj i moć.

Ljudska populacija i piramide moći obitavaju pod nekoliko pokrivača. Zamislite nekoliko zavesa koje prekrivaju piramide u Egiptu. Ti pokrivači su religija, pravni poredak. Ovi pokrivači određuju šta ljudi i piramide moći smeju a šta ne smeju da rade i kako će generalno da funkcionišu. Ti pokrivači su satkani od priča. Ukoliko neki pojedinac ili piramida probija ove pokrivače i izlazi iz njihovih okvira, taj pojedinac se naziva kriminalac ili nevernik i biva stigmatizovan od ostatka populacije i piramida.