Product-led growth je strategija gde je prioritet sama vizija proizvoda i zadovoljstvo krajnjih korisnika. Sales-led growth je strategija zasniva na prioritetu prodaje – i ona utiče na sam razvoj proizvoda na način da se ne pravi prvo ono što će korisnika učiniti srećnim već ono što će omogućiti aplikaciji da se proda. A prodaj aplikacije određenoj organizaciji i zadovoljstvo članova te organizacije koje trebaju da koriste tu aplikaciju – obično nisu ista stvar.