Primarna veština dobrog profesora je upravljanje fokusom i motivacijom svojih studenata. Profesor tu veštinu ispoljava kroz kreativnost, humor, umeće javnog govora.

Sekundarna veština je poznavanje materije o kojoj priča.

Tercijarne veštine su autoritet i empatija. Autoritet i kredibilitet se stiču a verujem da empatija može da se nauči.

Fokus je postao deficitarna roba. Mnoga istraživanja pokazuju da je ljudski opseg pažnje usled najezde pažnjo-ubica kao što su telefoni, društvene mreže itd. opao na 8 sekundi, što je ispod nivo opsega pažnje zlatne ribice!

Sa druge strane postoji opasna pojava u srpskom školstvu da ako osoba nije sposobna da se zaposli, poslednje utočište joj predstavlja zapošljavanje u srpskom školstvu. Tako da je obrazovanje puno “neinteresantnih” i “neinspirativnih” profesora.

Otud je red i da spomenem čoveka koji je mene najviše zaintrigirao za fiziku i hemiju.

Milan Micko Milovanovic

Kad smo bili klinci, javili su mi da je napravio neku malu bombu i da mu je eksplodirala u ruci i da je zamalo ostao bez ruke.

A ja sam se zapitao – KAKO!?