Zdravo samopouzdanje dolazi od rada na sebi. Kad istražuješ, učiš, rasteš, poboljšavaš se u nečemu tad stičeš samopouzdanje.

Samopouzdanje nam manjka kad očekujemo validaciju od drugih, kad neko drugi treba da nam pruži samopouzdanje na osnovu njihovog viđenja, odobravanja ili ne odobravanja. Ali onda naše samopouzdanje zavisi od njih a ne od nas što je prilično loše i stresno.

Definišite šta vam je važno – koje su vam vrednosti bitne, šta vi mislite da je sreća i uspeh.

Jer ako prihvatate tuđe viđenje vrednosti, sreće i uspeha a zanemarujete sopsteno, čak i da uspete po tim parametrima, sviđaćete se tim ljudima čije ste parametre preuzeli ali ne  sebi!

Ako se osećate lepim samo kad neko drugi kaže da ste lepi-lepe onda ta lepota zavisi od njih a ne od vas.

Ako se osećate pametnim samo kad neko drugi kaže da ste pametni-pametne, onda ta pamet zavisi od njih a ne od vas.

Onda vaša kreativnost zavisi od njih.

Oda vaš uspeh zavisi od njih.

A nemate pojma odake njima parametri po kojima vas cene vrednim, pametnim, uspešnim…

Iliti use u svoje kljuse i rad na sebi da ne bi bilo kuknjave.

Maznuto od modernog filozofa Dzej Shetty-a, možte ga naći ovde: https://www.facebook.com/groups/JayshettyWI/