Product Owner treba da zna jasnu razliku između produkta i biznisa i na koji način produkt i njegovi delovi utiču na biznis. Potom treba da poznaje ljude i da zna da radi sa ljudima u svojoj organizaciji i izvan svoje organizacije.

Obrazložiću temeljnije kasnije.

Svaki manji preduzetnik je product owner – samo često nije fokusiran na svoj produkt koliko na ostale aspekte biznisa